O nas...

"Jeżeli masz problem osobisty lub rodzinny to przełam bariery własnej niemocy i fałszywego wstydu. Przyjdź do nas, czekamy na Ciebie, wspólnie rozwiążemy Twój problem."


Otrzymasz bezpłatnie

informacje, poradę wsparcie, nadzieję,poczucie bezpieczeństwa, fachową pomoc: doraźną terapeutyczną prawną samopomocową


Metronidazol
choroby-weneryczne.pl/metronidazol.html
Swędzenie i upławy nie muszą Ci więcej towarzyszyć!
Heviran
choroby-weneryczne.pl/heviran.html
Pożegnaj się z opryszczką narządów płciowych w sprawdzony sposób!
 

 

 

 

 

Z kart historii

Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny działa od 3 kwietnia 2001 roku. Powstało przy Bazylice NMP w Chełmie. Po uzyskaniu lokalu z Urzędu Miasta Chełma Stowarzyszenie znajduje się przy ulicy Obłońskiej 20 (budynek Straży Miejskiej). W miarę upływu czasu rozszerzaliśmy swoje działania w zakresie pomocy społecznej oraz zdrowia w obszarze osób indywidualnych oraz rodzin.

  Aktualnie Stowarzyszenie prowadzi następujące działnia

 • Działania rehabilitacyjno-społeczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu<
  • działania wsparcia
  • działania terapii i edukacji
  • działania samopomocowe

 • Przeciwdziałanie przemocy w Rodzinie
  • prowadzenie punktu interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy, w którym prowadzone jest poradnictwo prawne i psychologiczne oraz wsparcie dla osób dotkniętych przemocą domową

 • Działania aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • prowadzenie Klubu Integracji Społecznej
  • działania grup wsparcia i doradztwa zawodowego dla osób długotrwale bezrobotnych w celu samorealizowania się w powrocie do pełnienia ról społecznych
 • Działania alternatywno terapeutyczne jako integracja rodzin w celu odbudowania pozytywnych relacji rodzinnych
  • organizacja obozów
  • zajęcia w plenerze

 • Działania na rzecz rodzin najuboższych
  • przedświąteczne zbiórki żywności
  • dystrybucja żywności jako program dożywiania najbiedniejszych obywateli Uni Europejskiej we współpracy z Bankiem Żywności

  Misja Stowarzyszenia

 • Pomoc i wspieranie osób, rodzin które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej,
 • Pomoc osobom uzależnionych od alkoholu,
 • Pomoc ofiarom przemocy domowej,
 • Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym,
 • Pomoc osobom długotrwale bezrobotnym,
 • Pomoc osobom i rodzinom z obszaru ubóstwa i bezdomności;

  Realizujemy swoje działania poprzez:

 • Prowadzenie działalności informacyjno-konsultacyjnej, motywacyjnej dla rodzin i osób dotkniętych problemami alkoholowymi i przemocą domową
 • Inicjowanie i organizowanie grup terapeutycznych, samopomocowych oraz wsparcia
 • Pomoc osobom w kryzysie ofiarom przemocy w rodzinie
 • Opieka i wsparcie dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej z obszaru wykluczeń społecznych oraz zapobieganie w/w problemom, w tym róznież przeciwdziałanie bezrobociu.
 • Poradnictwo prawne, psychologiczne
 • Prowadzenie działalności charytatywnej
 • Organizacja działań alternatych dla rodzin, dzieci i młodzieży


Famvir Famvir
Zlikwiduj przykrą opryszczkę narządów płciowych i korzystaj znów z życia!
choroby-weneryczne.pl/famvir.html


Kłykciny kończyste Kłykciny kończyste
Brodawki miejsc intymnych? Usuń przykre dolegliwośći całkowicie!
choroby-weneryczne.pl/klykciny-konczyste.html 

 

Jeżeli chcesz żeby 1% Twojego podatku dochodowego należnego państwu został wykorzystany w działaniach na rzecz osób i rodzin wykluczonych społecznie, potrzebujących wsparcia przekaż go...
18 lutego 2004 roku Stowarzyszenie uzyskało Status Organizacji Pożytku Publicznego Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z dotacji, darowizn od osób prywatnych, grantów oraz składek członkowskich Stowarzyszenia
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną: nr KRS 0000005861 nr REGON 11060104


Odnośniki powiązane

Partnerzy oraz sponsorzy
Godziny pracy ośrodka
Dane kontaktowe
Projekty w których braliśmy udział
Rodzina-Integracja-Praca