Witamy!

Jesteśmy w partnerstwie z:


Fundacją Wspólna Droga
"United Way Polska"
w Warszawie   

   

   

   

  Realizujemy swoje działania poprzez:

 • Prowadzenie działalności informacyjno-konsultacyjnej, motywacyjnej dla rodzin i osób dotkniętych problemami alkoholowymi i przemocą domową
 • Inicjowanie i organizowanie grup terapeutycznych, samopomocowych oraz wsparcia
 • Pomoc osobom w kryzysie ofiarom przemocy w rodzinie
 • Opieka i wsparcie dla osób z rodzin w trudnej sytuacji życiowej z obszaru wykluczeń społecznych oraz zapobieganie w/w problemom, w tym róznież przeciwdziałanie bezrobociu.
 • Poradnictwo prawne, psychologiczne
 • Prowadzenie działalności charytatywnej
 • Organizacja działań alternatywnego dla rodzin, dzieci i młodzieży
 • Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Odnośniki powiązane

Partnerzy oraz sponsorzy
Godziny pracy ośrodka
Dane kontaktowe
Projekty w których braliśmy udział


Azytromycyna
choroby-weneryczne.pl/azytromycyna.html
Najskuteczniejszy sposób zwalczania chlamydii – zadbaj o zdrowie intymne już dzisiaj!
Valtrex
choroby-weneryczne.pl/valtrex.html
Opryszczka ust lub w strefach intymnych? Usuń szybko i efektywnie!

   

  Misja Stowarzyszenia

 • Misją organizacji jest zmniejszenie skutków nadużywania alkoholu i przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym